Strona Główna

21. Kielecki Dzień Gastroenterologiczny
odbył się w dniu 25 marca 2017 roku godz. 10.00
w Kieleckim Centrum Biznesu al. Solidarności 34

Tematyka:
Aktualne algorytmy postępowania w chorobach przewodu pokarmowego.
Serdecznie zapraszamy

Program:

10.00 -10.05 Otwarcie Konferencji – Dr n. med. Krzysztof Bartosz

Algorytmy postępowania w wybranych schorzeniach i procedurach gastroenterologicznych:

10.05 – 10.30 Choroba refluksowa – Prof. nadzw. dr hab. med. Anita Gąsiorowska

10.30 – 10.50 Infekcja Helicobacter pylori – Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

10.50 – 11.15 Rak jelita grubego i odbytu – Prof. dr hab. Stanisław Głuszek

11.15 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.30 Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit – Dr Iga Detka-Kowalska

12.30 – 12.55 Przygotowanie do badań i zabiegów endoskopowych – Dr n. med. Tomasz Marek

12.55 – 13.10 Dyskusja

13.10 Zakończenie konferencji.

 


 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za 2017 rok.
Roczna składka wynosi 100 złotych,  słownie : sto złotych

można ją będzie uiścić:
w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej u Pani Księgowej Lucyny Papis lub przesłać

na konto Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E:
nr  rachunku:  95 1540 1014 2005 7315 3838 0001
z dopiskiem: składka za 2017 rok.

 

 


Celem stowarzyszenia jest:

  • zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią, dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce i za granicą.
  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia
  • współdziałanie w kształceniu i doskonaleniu lekarzy