Kalendarium

Czerwiec 2006 roku: wniosek grupy inicjatywnej lekarzy zainteresowanych problematyką gastroenterologiczną do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii o powołanie Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E.

17 listopoada 2006 roku: uchwała Zarządu Głównego PTG-E powołująca Oddział Świętokrzyski PTG-E.

03 lutego 2007 roku: Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego, wytyczenie programu działania, wybór Zarządu Oddziału.

14 kwietnia 2007 roku: konferencja z cyklu: XI Kielecki Dzień Gastrologiczny pod tytułem: ” Zaburzenia hematologiczne, neurologiczne, endokrynologiczne i reumatologiczne w schorzeniach przewodu pokarmowego”

sierpień 2007 roku: powstanie strony internetowej Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii pod adresem: http://ptg-e.pl/

15 grudnia 2007 roku Zebranie Zarządu Oddziału PTG-E,

17 stycznia 2008 roku odbył się wykład dr n. med. Krzysztofa Bartosza pt. ” Farmakoterapia wybranych schorzeń przewodu pokarmowego” na posiedzeniu szkoleniowym Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

16 lutego 2008 roku Posiedzenie naukowe Oddziału PTG-E: „Standardy dezynfekcji sprzętu endoskopowego, standardy opisywania procedur endoskopowych”

12 kwietnia 2008 roku XII Kielecki Dzień Gastrologiczny: Wyzwania gastroenterologii w XXI wieku: otyłość, rak jelita grubego, choroba refluksowa”

10 maja 2008 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E poświęcone wyborowi czterech delegatów Oddziału na Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

28 czerwca 2008 roku na sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pt. „Od atopowego zapalenia skóry do astmy” wykład: „Choroba refluksowa i jej związki z astmą” wygłosił dr med. Krzysztof Bartosz

22 listopada 2008 odbyło się posiedzenie Zarządu OŚ PTG-E na temat planów działania Towarzystwa w 2009 roku, rezygnację z funkcji członka Zarządu zgłosił kol. Dariusz Sołowiej

10 stycznia 2009 roku odbyło się zebranie szkoleniowe Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E poświęcone następującej tematyce:
1. 100-Lecie PTG-E: Jan Mikulicz-Radecki – dr med. Krzysztof Bartosz
2. Standardy leczenia nieswoistych zapaleń jelit – dr med. Katarzyna Bujak
3. Diagnostyka czynnościowych zaburzeń odbytnicy– dr med. Andrzej Jamry
4. Standardy leczenia krwawień z przewodu pokarmowego – dr med. Tomasz Wollny
5. Sprawy organizacyjne – dr med. Krzysztof Bartosz
7. Sprawy różne, wolne wnioski.

21 marca 2009 roku o godzinie 10.oo w Sali Kongresowej EXBUD-u odbył się XIII Kielecki Dzień Gastrologiczny nt.”Ból w klatce piersiowej – diagnostyka i leczenie. Postępy w gastroenterologii 2008-2009″

6 lutego 2010 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbyło się spotkanie szkoleniowe Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E. Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów: 1. Postępowanie w polipach żołądka – dr Marta Jastrzębska    2.  Szczepionka przeciwko Helicobacter pylori-aktualny stan wiedzy- dr Marcin Szadkowski    4. Choroba uchyłkowa aktualne trendy  leczenia – dr n. med. Andrzej Jamry     5. Endoskopia kapsułkowa – dr n. med. Krzysztof Bartosz

27 marca 2010 rokuo godzinie 10.00 odbył się w Centrum Biznesu Hotelu Kongresowego,  Aleja Solidarności 34 w Kielcach XIV Kielecki Dzień Gastrologiczny pod tytułem:
„Wybrane problemy współczesnej gastroenterologii”

Program:
„Choroba Leśniowskiego-Crohna- trudności diagnostyczne i terapeutyczne „ – Prof. dr hab. med Piotr Radwan
„Leczenie chirurgiczne powikłań choroby Leśniowskiego-Crohna”   – Prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek
„Przewlekłe leczenie inhibitorem pompy protonowej – wskazania i bezpieczeństwo”  – Prof. dr hab. med. Barbara Skrzydło-Radomańska „Postęp technologiczny w diagnostyce endoskopowej przewodu pokarmowego” – Dr n. med. Tomasz Marek

20 listopada 2010 roku odbyło się zebranie naukowo szkoleniowe Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E poświecone tematyce guzów neuroendokrynnych.

2 kwietnia 2011 roku odbył się XV Kielecki Dzień Gastrologiczny w Centrum Biznesu Hotelu Kongresowego, Kielce, Aleja Solidarności 34

21 maja 2011 roku – dzień o tematyce gastroenterologicznej w ramach Dni Klinicznych Buska-Zdroju

24 marca 2012 roku odbył się XVI Kielecki Dzień Gastrologiczny w Centrum Biznesu Hotelu Kongresowego, Kielce, Aleja Solidarności 34

15 grudnia 2012 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E, poświęcone podsumowaniu dwuletniej kadencji Zarządu Oddziału. Dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego, Komisji Rewizyjnej oraz  trzech delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTG-E

2 lutego 2013 roku odbyło się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii o tematyce: Hemochromatoza- objawy i leczenie, diagnostyka genetyczna.Diagnostyka choroby refluksowej przełyku. Kazuistyka endoskopowa – przypadek endometriozy jelita cienkiego.

23 marca 2012 roku odbył się XVII Kielecki Dzień Gastrologiczny w Centrum Biznesu Hotelu Kongresowego, Kielce, Aleja Solidarności 34. Tematyka: „Choroba refluksowa – aktualne standardy diagnostyki i leczenia. Problemy gastrologiczne w hematologii. Nieswoiste zapalenia jelit – nowoczesne metody leczenia”

26 października 2013 roku odbyło się spotkanie naukowo-szkoleniowe OŚ PTG-E na temat Laparoskopowe leczenie raka jelita grubego. Żywienie dojelitowe jako integralny element terapii gastroenterologicznej. Mikroskopowe zapalenia jelita grubego.

26 października 2013 odbyło się spotkanie naukowo – szkoleniowe Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E

29 marca 2014 roku odbył się XVIII Kielecki Dzień Gastrologiczny w Centrum Biznesu Hotelu Kongresowego, Kielce, Aleja Solidarności 34

13 grudnia 2014 roku godz. 10:00 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w  siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 52.

28 marca 2015 roku odbył się XIX Kielecki Dzień Gastrologiczny w Centrum Biznesu Hotelu Kongresowego, Kielce, Aleja Solidarności 34

25 września 2015 odbyło się spotkanie naukowo – szkoleniowe Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E

18 grudnia 2015 odbyło się Szkolenie OŚ TChP i OŚ PTG-E

13 luty 2016 odbyło się Szkolenie OŚ TChP i OŚ PTG-E

2 kwietnia 2016 roku odbyło się XX Jubileuszowy Kielecki Dzień Gastrologiczny w Centrum Biznesu Hotelu Kongresowego, Kielce, Aleja Solidarności 34

17 grudnia 2016 roku godz. 10:00 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w  siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 52.