Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
wybrało w dniu 17 grudnia 2016 roku Zarząd Oddziału w składzie:

Przewodniczący: dr n. med. Krzysztof Bartosz
Vice-przewodniczący: dr n. med. Tomasz Wollny

Sekretarz: lek. Ewa Wrzesińska – Ambroż,

Skarbnik: lek. Joanna Lesicka

Członkowie:
prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek
dr n. med. Andrzej Jamry
lek. Iga Detka – Kowalska

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr n. med. Krzysztof Pragacz
Zastępca Przewodniczącego: lek. Marta Jastrzębska

Sekretarz: lek. Marcin Szadkowski