Header
Header

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTG-E

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego

Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

wybrało w dniu 15 grudnia 2012 roku Zarząd Oddziału w składzie:

Przewodniczący: dr n. med. Tomasz Wollny
Vice-przewodniczący: dr n. med. Krzysztof Bartosz
Sekretarz: lek. Iga Detka – Kowalska, lek. Ewa Wrzesińska – Ambroż
Skarbnik: lek. Joanna Lesicka

Członkowie:
prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek
dr n. med. Andrzej Jamry
lek. Jarosław Chmielnicki

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: lek. Krzysztof Pragacz
Zastępca Przewodniczącego: lek. Marta Jastrzębska
Sekretarz: lek. Dariusz Klimer